Baumit

Ideje budućnosti

Šta su veziva?

Veziva se koriste za pripremu visoko kvalitetnih gotovih mortova, maltera i premaza na gradilištu. Posebno su pogodna za obnovu i rekonstrukciju materijala koji su se radili u prošlosti.

Šta su veziva?
Vrste veziva

Vrste veziva

Razlikujemo četiri vrste veziva:

- Hidratulični kreč (rekonstrukcija zaštićenih kulturnih spomenika)

- Kreč (mortovi i malteri)

- Cement (beton, mort, malter)

- Hidraulična veziva (mort i malter)

Dragocijena zaštita

Kada sanacijski zahvat ima za cilj obnovu jako oštećenih istorijskih objekata ili njihovih dijelova, zadržavanje prvotnog izgleda fasade postaje osnovni zadatak zaštite istorijskoo-kulturnih objekata. Cilj sanacijskih zahvata je očuvati postojeći izgled dijelova objekta ili zamjenu istih u skladu s temeljnim svojstima.

Dragocijena zaštita
Veziva iz prošlosti

Veziva iz prošlosti

Veziva pomažu u očuvanju vrijednih kulturnih objekata i na istorijskim građevinama se, prilikom obnove i sanacije važnih objekata, moraju očuvati u prvotnom obliku.

Baumit veziva

Baumit nudi veziva iznimne i pouzdane kvalitete. Kreč i tras-krečni proizvodi zbog svojih fizikalnih svojstava ispunjava zahtjeve i smjernice instituta za zaštitu spmenika.

Baumit veziva

Baumit proizvodi

Kreč

- Baumit Spezikalk

- Baumit Gašeno vapno

Hidraulični kreč

- Baumit TrassitPlus

Cement

- Baumit TrassZement

Baumit proizvodi